Koppling till kursplaner

Biologi

Centralt innehåll årskurs 7-9

Kropp och hälsa

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Idrott och hälsa

Centralt innehåll årskurs 7-9

Rörelse

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Hälsa och livsstil

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Hem- och konsumentkunskap

Mat, måltider och hälsa

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Miljö och livsstil

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.